Tottelevaisuuskoulutus:
 
Ohjatut tottistreenit Niihamassa torstaisin klo 18.00-
Omaehtoiset treenit: Sunnuntaisin klo 10.00 - 12.00

Pakkasraja -10ºC
Niihaman Palveluskoirakenttä
Luhtaantie 15, 33560 Tampere

Maastokoulutus:

2018 jälkikoulusta 
Hakuryhmä toimii aktiivisesti 
-jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä hakutoimikunnan puheenjohtajaan 
kiira@tpkh.fi